شرکت اطلس کمپرسور کارا
دست نوشته های ...
تهویه کمپرسور خانه با تهویه طبیعی
تهویه کمپرسور خانه یکی از موارد بسیار مهم بوده و تقریبا 2/3 از خرابی های کمپرسور ها به علت عدم طراحی صحیح کمپرسور خانه می باشد .
 الف : روش طبیعی یا استفاده از دریچه های مکش و خروج: 
این روش تنها برای کمپرسور های پیستونی و کمپرسور های اسکرو تا توان 22 کیلو وات امکان پذیر می باشد 
اندازه دریچه ها در این روش بسیار مهم است که از جدول زیر انتخاب می شود
در سوله های بسیار بزرگ می توان این روش را تا توان های بالاتر نیز استفاده نمود.
از معایب این روش چرخش هوای گرم کمپرسور در نحیط کمپرسور خانه می باشد.
 ارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 19:57- 1398/3/30
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :