شرکت اطلس کمپرسور کارا
دست نوشته های ...
تهویه کمپرسور خانه با کانالهای هدایت هوا
در این روش هوای گرم خروجی توسط کانال کشی به بیرون از کمپرسور خانه هدایت می شود
جهت انتخاب قطر کانال باید سرعت هوا در ان بین 3 تا 5 متر بر ثانیه باشد.
همچنین با گزاشتن یک دریچه می توان در زمستان مقداری از هوای گرم را به داخل کمپرسور خانه هدایت کرد .ارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 20:00- 1398/3/30
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :