شرکت اطلس کمپرسور کارا
دست نوشته های ...
چند نکته در مورد تهویه کمپرسور خانه
نکاتی در مورد تهویه کمپرسور خانه :
الف : امکان استفاده از روشهای تلفیقی کانال هوا و فن وجود دارد.
ب : در صورتی که چند کمپرسور در یک کمپرسور خانه نصب می گردد باید محل خروج هوای گرم آنها نزدیک به هم طراحی گردد .
ج : اشتباه رایج این است که خروج هوای گرم توسط کانال از همان دیواری انجام می شود که مکش هوای کمپرسور خانه صورت می پذیرد .
در صورتی که ناچار به این کار بودبد دریچه هوای گرم 1.5 متر به سمت بالا برود
در صورت نیاز به بازدید از محل با شرکت اطلس کمپرسور کارا تماس بگیرید .ارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 20:27- 1398/3/30
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :