شرکت اطلس کمپرسور کارا
دست نوشته های ...
نحوه کارکرد کمپرسور های اسکرو
نحوه کارکرد کمپرسور اسکرو :

الكتروموتور از طريق تسمه (يا گيربكس و یا کوپل مستقیم ) روتور نر بلوك هواساز را به گردش مي اندازد و اين روتور همزمان با روتور
درگير مي شود. پس از ورود هوا به داخل بلوك هواساز و تركيب آن با روغن به طور موثري در (Female Rotor) ماده
شكاف روتورها فشرده مي شود. روغن وظيفه آب بندي و جذب بخش عمده حرارت در زمان درگيري و چرخش روتورها
را دارد.

مخلوط روغن و هوا پس از فشرده سازي وارد مخزن سپراتور هوا – روغن مي شود كه قسمت عمده روغن از هوا جدا شده
و جهت مصرف كننده نهايي آماده مي شود و روغن تحت فشار هوا وارد افتركولر (مبدل حرارتي) شده ( در صورتي كه
ترموستاتيك ولو مسير بلند را انتخاب نمايد يعني دماي روغن بالا تر از حد تنظيم شده باشد) و جهت روانكاري مجدد
بخشهاي مختلف كمپرسور مورد استفاده قرار مي گيرد .

سيستم كنترل و تنظيم جريان هواي كمپرسور شامل كليد فشار، شير برقي و شير كنترل ورودي هوا مي باشد. وقتي مصرف
هوا از خروجي كمپرسور كمتر باشد، فشار خروجي تا فشار قطع افزايش پيدا مي كند. در اين حالت شير كنترل ورودي هوا
قرار مي گيرد و بعد از (idle time) بسته شده و هواي داخل تانك سپراتور تخليه مي شود و كمپرسور در حالت بي باري
مدتي كاركرد در اين حالت به صورت اتوماتيك خاموش مي شود. با مصرف مداوم هواي فشرده و كاهش فشار تا فشار
و هوا مجدداً فشرده مي شود. (full load) وصل ، شير كنترل ورودي هوا باز شده و كمپرسور زير بار مي رود

كمپرسور داراي بخشهاي ايمني جهت كنترل شدت جريان و تغييرات نامناسب دماي سيكل بوده كه در صورت بروز ايراد به
صورت اتومايك خاموش مي گردد. علاوه بر آن كمپرسور داراي رله كنترل فاز بوده كه در صورت اتصال نا مناسب فازها (يا
دو فاز شدن) كمپرسور راه اندازي نمي شود.
مدار هوا
سيكل هواي داخل كمپرسور شامل فيلتر هواي مكش، شير كنترل ورودي هوا، بلوك هواساز، مخزن سپراتور ، ، شير كمينه
فشار، فيلتر سپراتور ، مبدل هاي حرارتي و ... مي باشد. در شرايط معمول كاري شير كنترل ورودي هوا به صورت كامل باز
شده تا هوا از طريق فيلتر هواي مكش وارد بلوك هواساز شود. بعد از فشرده سازي مخلوط هوا و روغن به سمت سپراتور
هوا – روغن رانده مي شود كه در آنجا قطرات روغن از طريق حركت گردابي و برخورد با ديواره سپراتور شكل مي گيرد و
بيشتر روغن از هوا جداسازي مي شود. باقي مانده روغن در فيلتر سپراتور جدا شده و جمع آوري مي شود. هواي عاري از
روغن از طريق شير كمينه فشار و لوله خروجي از كمپرسور خارج مي شود.

شير كنترل ورودي هوا وظيفه كنترل جريان هوا را دارد. شير كمينه فشار در مواردي كه شير ورود هوا باز است و فشار در
پشت سيستم نمي باشد فشار معادل 3.5 اتمسفر را در سپراتور جهت سيستم روغن و عملكرد مناسب كمپرسور فراهم
مي نمايد. علاوه بر آن اين شير به عنوان شير يكطرفه عمل كرده و از بازگشت هوا به داخل كمپرسور جلوگيري مي كند.

مدار روغن
فيلتر روغن، شير كنترل دما و ... ،(After Cooler) سيكل روغن شامل مخزن سپراتور هوا – روغن، مبدل حرارتي روغن
مي باشد. فيلتر سپراتور روغن جمع آوري شده را به مسير هوا – روغن وارد مي نمايد . فشار موجود در سپراتور، روغن
گرم شده را به سمت شير كنترل دما ، افتركولر روغن، فيلتر، بلوك هواساز و قسمتهاي مختلفي كه نياز به روغن كاري دارند
به جريان مي اندازد..ارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 20:15- 1398/3/30
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :