شرکت اطلس کمپرسور کارا
دست نوشته های ...
وضعیت شیر های مختلف کمپرسور اسکرو در زمان بی باری یا استارت اولیه
در هنگام بی باری یا استارت اولیه وضعیت شیر های کمپرسور به صورت زیر و فایل پیوست خواهد بود :

الف : شیر برقی نصب بر آنلودر: بسته

ب : دریچه آنلودر : بسته

ج : شیر کمترین فشار : بسته

د : سوراخ آنلودر :در حال مکش هوا

* فشار سیستم در حدود 1.5 اتمسفر خواهد بود
ارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 19:28- 1398/3/30
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :