شرکت اطلس کمپرسور کارا
دست نوشته های ...
وضعیت شیر های مختلف کمپرسور اسکرو در زمان کارکرد
در هنگام بی باری یا استارت اولیه وضعیت شیر های کمپرسور به صورت زیر و فایل پیوست خواهد بود :

الف : شیر برقی نصب بر آنلودر: باز

ب : دریچه آنلودر : باز

ج : شیر کمترین فشار : باز

د : سوراخ آنلودر :بسته

* فشار سیستم در حدود 4.5 اتمسفر خواهد بودارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 19:47- 1398/3/30
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :