شرکت اطلس کمپرسور کارا
دست نوشته های ...
آغاز تعمیر اساسی کمپرسور های اسکرو فشار قوی شرکت ملی حفاری
این نوع کمپرسور ها که نیازمند کار مهندسی دقیق جهت تعمیرات اساسی می باشد حتما باید توسط یک شرکت مانند اطلس کمپرسور انجام پذیرد.
 واحد هواساز ین کمپرسور ها ساخت آمریکا و نیاز مند 43 قطعه جدید است
همچنین این دستگاه با موتور دیزل رانده می شودارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 01:36- 1398/3/6
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :