شرکت اطلس کمپرسور کارا
دست نوشته های ...
مکانیزم های ایجاد فشار

به طور كلي مكانيزمهاي ايجاد فشار به 4 دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از:

1. حبس مقدارهاي پي درپي از گاز در يك محفظه، كاستن حجم، افزايش فشار و سپس تخليه گاز فشرده به بيرون محفظه.

2. حبس مقادير پي درپي از گاز در يك محفظه، انتقال آن بدون تغيير حجم به طرف دريچه خروجي، تراكم گاز توسط مقاومت سيستم خروجي و سپس ارسال گاز به بيرون محفظه.

3. تراكم گاز با عمل ديناميكي پروانه يا روتور پر ه دار در حال دوران.

4. همراه كردن گاز با يك جت خيلي سريع از همان گاز يا يك گاز ديگر همچون بخار آب و تبديل سرعت گاز به فشار در يك ديفيوزر.

كمپرسورهاي نوع اول و دوم جريان ناپيوسته يا جابجايي مثبت و كمپرسورهاي نوع سوم و چهارم معروف به جريان پيوسته يا ديناميكي هستند.ارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 02:22- 1398/3/6
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :