شرکت اطلس کمپرسور کارا
دست نوشته های ...
دسته بندی کمپرسور ها

دسته بندی کمپرسور ها از لحاظ :

•روغن کاری
.1 Oil inject
.2Oil Free
•درایور
.1الکتروموتور
.2موتور دیزل
.3موتور بنزینی
.4توربین
•حرکت
.1ثابت
.2متحرک

•نحوه اتصال
.1تسمه ای
.2کوپل مستقیم
.3گیر بکسی
.4کوپل مستقیم و دور متفیر
• نوع راه اندازی
.1 DOL
.2Star- Delta
.3Soft start
.4Frequency convertor
• مناطق نصب
.1ضد انفجار :T3/T4
.2معمولی
•نحوه کنترل
.1Manual
.2PLC
•مونتاژ
.1روی مخزن
.2روی شاسی
.3کابینت / Canopy
•نوع گاز ورودی
.1هوا
.2نیتروژن
.3انواع گاز ها
ارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 01:38- 1398/3/6
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :