تهویه کمپرسور خانه با استفاده از فن
این روش تا توان های بالای کمپرسور نیز امکان پذیر خواهد بود و به این شکل می باشد که در نزدیکی قسمت کمپرسور یه دریچه هوا به سمت بیرون باز میگردد و در نزدیکی قسمت خروج هوای گرم یک فن نصب می شود .
اشکال این روش هزینه اولیه و صدای فن و عدم کنترل جریان هوای گرم خواهد بود .ارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 03:19- 1397/8/25
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :