وضعیت شیر های مختلف کمپرسور اسکرو در زمان کارکرد
در هنگام بی باری یا استارت اولیه وضعیت شیر های کمپرسور به صورت زیر و فایل پیوست خواهد بود :

الف : شیر برقی نصب بر آنلودر: باز

ب : دریچه آنلودر : باز

ج : شیر کمترین فشار : باز

د : سوراخ آنلودر :بسته

* فشار سیستم در حدود 4.5 اتمسفر خواهد بودارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 19:31- 1398/1/2
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :