سپراتور یا جدا کننده آب از هوا Water separator  ساخت میکروپور Mikropor

طراحی منحصر به فرد

جدایش %99 قطرات آب

افزایش عمر مفید مخزن ذخیره هوای فشرده

اپوکسی سطح داخلی و خارجی

حداکثر فشار کاری 16 بار

استفاده از قطعات شامل:   

- Vortex Generator-Vane 

- Vortex Generator-Cone

- Cyclone arrestor

مجهز به تخلیه اتوماتیک

هزینه نگهداری بسیار پایین

جهت دریافت کاتالوگ جدا کننده آب از هوا Water separator  ساخت میکروپور Mikropor اینجا را کلیک کنید