:: مخزن ذخیره هوای فشرده safe store

 • مخازن هوای فشرده
 • قابلیت طراحی براساس استاندارد Asme Sec VIII
 • همراه با تجهیزات جانبی : تخلیه اتوماتیک، سوپاپ اطمینان، فشار سنج، شیرگازی
 • طراحی در فشارهای 8Bar,10Bar,13Bar,40Bar,60Bar,200Bar
 • تست هیدرواستاتیک تا 5/1 برابر فشار طراحی
 • انواع تست­های PT ، UT و RT بنا به درخواست
 • اپوکسی داخلی تا ضخامت 90mic
 • رنگ سطح خارجی تا ضخامت 90mic alkyid
 • طراحی پایه های مقاوم جهت حداکثر پایداری
 • رنگ مخازن قابل تغییر بنا به درخواست
 • قابلیت نصب انواع تخلیه اتوماتیک (زمانی، با شناور، با سنسور)
 • قابلیت طراحی و ارائه مخازن سرج (Surg tank)
 • مراحل ساخت در هر مرحله قابل بازدید است

:: اطلاعات فنی

8 BAR

فشار تست

(Bar)

حداکثر فشار کاری

(Bar)

متریال

ضخامت بدنه و عدسی

(mm)

ابعاد

(mm)

ظرفیت

(لیتر)

12

8.5

ST37-2

5,5

 Ø630×1510

500

12

8.5

ST37-2

6,6

Ø840×1510

1000

12

8.5

ST37-2

6,6

Ø900×2010

1500

12

8.5

ST37-2

6,8

Ø1060×2010

2000

12

8.5

ST37-2

6,8

Ø1060×2520

2500

12

8.5

ST37-2

6,8

Ø1060×3030

3000

12

8.5

ST37-2

8,8

Ø1150×3030

3500

12

8.5

ST37-2

8,8

Ø1400×2270

4000

12

8.5

ST37-2

8,8

Ø1400×3020

5000

12

8.5

ST37-2

8,8

Ø1400×3530

6000

12

8.5

ST37-2

10,10

Ø1580×3800

8000

12

8.5

ST37-2

10,12

Ø1750×3800

10000

10 BAR

فشار تست

(Bar)

حداکثر فشار کاری

(Bar)

متریال

ضخامت بدنه و عدسی

(mm)

ابعاد

(mm)

ظرفیت

(لیتر)

14

10

ST37-2

5,5

 Ø630×1510

500

14

10

ST37-2

6,6

Ø840×1510

1000

14

10

ST37-2

6,8

Ø900×2010

1500

14

10

ST37-2

8,8

Ø1060×2010

2000

14

10

ST37-2

8,8

Ø1060×2520

2500

14

10

ST37-2

8,8

Ø1060×3030

3000

14

10

ST37-2

8,8

Ø1150×3030

3500

14

10

ST37-2

10,10

Ø1400×2270

4000

14

10

ST37-2

10,10

Ø1400×3020

5000

14

10

ST37-2

10,10

Ø1400×3530

6000

14

10

ST37-2

12,12

Ø1580×3800

8000

14

10

ST37-2

12,12

Ø1750×3800

10000

13 BAR

   فشار تست

(Bar)

حداکثر فشار کاری (Bar)

متریال

ضخامت بدنه و عدسی (mm)

ابعاد

(mm)

ظرفیت

(لیتر)

18

13

ST37-2

6,6

 Ø630×1510

500

18

13

ST37-2

8,8

Ø840×1510

1000

18

13

ST37-2

8,8

Ø900×2010

1500

18

13

ST52-3

8,8

Ø1060×2010

2000

18

13

ST52-3

8,8

Ø1060×2520

2500

18

13

ST52-3

8,8

Ø1060×3030

3000

18

13

ST52-3

8,8

Ø1150×3030

3500

18

13

ST52-3

10,10

Ø1400×2270

4000

18

13

ST52-3

10,10

Ø1400×3020

5000

18

13

ST52-3

10,10

Ø1400×3530

6000

18

13

ST52-3

12,12

Ø1580×3800

8000

18

13

ST52-3

12,12

Ø1750×3800

10000

:: توضیحات تکمیلی

با توجه به امکان تغییر در اطلاعات جداول فوق و به جهت انتخاب صحیح می­توانید از مشاوره رایگان کارشناسان شرکت اطلس کمپرسور کارا استفاده نمائید.