:: کمپرسور سانتریفیوژ

اطلس کمپرسور کارا در راستای عدف عالی خود که گسترش دانش فنی  ، طراحی و ساخت کمپرسور های خاص جهت صنایع می باشد ، اقدام به برنامه ریزی تولید کمپرسور های سانتریفیوژ نموده است که
هم اکنون اسناد فنی نمونه اول حاضر گردیده است و امید است پس از گذراندن تستهای مربوطه در اواخر سال 93 آماده به تولید تجاری باشد .
همچنین این شرکت در بخش تحقیق و توسعه خود از همه علاقمندان دعوت به همکاری می نماید .