شرکت بکومات Bekomat در سال 1982 در گاراژ یک خانه در دوسلرف آلمان شروع به کار کرد .شرکت ها دانسته و یا نادانسته همیشه هزینه های گزافی را برای کیفیت پایین هوایفشرده به خصوص آب در خطوط هوای فشرده پرداخت می کنند . فرایند تولید هوای فشرده همواره با تشکیل آب کندانس شده همراه است. در اغلب موارد، این آب کندانس شده شامل ذرات روغن است که در تمام سیستم هوای فشرده پراکنده شده و موجب بروز مشکل و تحمیل هزینه اضافه می شود.

انواع شیرهای تخلیه شامل :
شیرهای تخلیه زمانی
شیرهای تخلیه با شناور
شیرهای تخلیه با سنسور

که شیرهای تخلیه با سنسور که مدرن ترین این شیرها می باشد و هیچ گونه اتلاف هوای فشرده و انرژی نخواهد داشت ،  30 سال پیش توسط شرکت Bekomat طرح ریزی و ساخته شد .

هم اکنون بیش از 4 ملیون عدد از این شیرها در سرتا سر جهان نصب شده اند 

جهت دریافت کاتالوگ  محصولات Bekomat کلیک کنید