گروه صنعتی اطلس کارا یکی از آرمانهای خود را نشر دانش و ارایه خدمات می داند. در این راستا کارشناسان این شرکت سعی دارند تا تجربیات خود را که حاصل سالها تجربه و گذراندن آموزش در شرکت های معتبر اروپایی می باشد را  در اختیار همکاران و کارشناسان محترم قرار دهند.

خدمات این شرکت عبارتند از :