خدمات مشاوره صنعتی شرکت اطلس کمپرسور کارا تا کنون رضایت کامل و 100% مشتریان خود را به همراه داشته است 

از جمله این خدمات می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  •   مشاوره در انتخاب تجهیزات مناسب صنعتی و تجهیزات دوار

  •     مشاوره بازرگانی و امکان سنجی اقتصادی تجهیزات مورد نیاز صنعت شما

  •     مشاوره در انتخاب طرح کنترل اتوماسیون و ابزار دقیق

  •     مشاوره ارتقای سیستم های موجود