گروه صنعتی اطلس کارا تامین کننده انواع ژنراتورهای گاز سوز از قبیل :

ژنراتورهای گازسوز Jenbacher

مدل

تعداد سیلندر

توان

J 208 GS-C25

8

412

J 312 GS-C21

12

781

J 316 GS-C05

16

1042

J 320 GS - C01

20

1329

J 416 GS-A09

16

1414

J 420 GS-A21

20

1769

J 612 GS-E02

12

2253

J 616 GS-E21

16

2435

J 616 GS-E01

16

3041

J 620 GS-E01

20

3801

J 624 GS-G01

24

5042


ژنراتور گازسوز Caterpillar


مدل موتور

تعداد سیلندر

کیلو ولت آمپر

G3508A

8

637

G3512LE

12

963

G3516B

16

1356

G3516A

16

1375

G3512E

12

1500

G3516C

16

1944

G3516E

16

2000

G3520C

20

2458

G3520E

20

2528ژنراتورهای گازسوز TEDOMمدل موتور

تعداد سیلندر

کیلو ولت آمپر

TNGG 80

6

101

TNGG 100

6

130

TNGG 120

6

156

TNGG 160

6

205

TNGG 180

6

230

TNGG 200

6

250

TNGG 230

6

294

TNGG 330

6

414

TNGG 410

6

512

TNGG 450

6

569ژنراتورهای گازسوز DOOSAN


مدل موتور

تعداد سیلندر

کیلو ولت آمپر

GV08TI

6

158

GE12TI

6

210

GV158TI

8

274

GV180TI

10

350

GV222TI

12

428