دیزل ژنراتور های دوگانه سوز از ترکیب سوختهای گاز و گازوئیل (بطور همزمان) استفاده می کنند. دوگانه سوز کردن دیزل ژنراتورها مزایایی با خود به همراه دارد.

مزایای دیزل ژنراتور های دوگانه سوز عبارت اندز:

1.     کاهش هفتاد درصدی مصرف گازوئیل

2.     انعطاف پذیری تغییر ترکیب سوخت در هر زمان از کار موتور و بدون وقفه

3.     کاهش هزینه های تهیه وتامین سوخت گازوئیل

4.     کاهش آلایندگی گاز خروجی اگزوز موتور در حالت کار به صورت سوخت ترکیبی

5.     عدم ایجاد تغییر عمده و اساسی در ترکیب و ساختار کلی موتور و نیز مسیر سوخت رسانی

6.     عدم ایجادافت توان واقعی

7.     کاهش هزینه برق تولیدی

عکس العمل سریع موتور در بارهای ضربه ای و غیرخطی (همانند کار در وضعیت ۱۰۰ درصد گازوئیل

به منظور دوگانه سوز کردن موتور دیزل ژنراتور سه نوع متد تایید شده به شرح ذیل وجود دارد:

 

تزریق گاز طبیعی با فشار کم در دیزل ژنراتور دوگانه سوز:

در این روش گاز طبیعی قبل از ورود به محفظه سیلندر دیزل ژنراتور دوگانه سوز با هوا مخلوط میگردد.

این پروسه معمولا تحت فشار متوسط 3.5 (Bar) انجام میپذیرد.

در موتورهای مجهز به توربو شارژر، فشار تزریق گاز طبیعی باید بیشاز فشار خروجی توربو شارژر (Boost Pressure) باشد.

 

تزریق گاز طبیعی با فشار بالا در موتور دیزل ژنراتور دوگانه سوز:

در این روش گاز با فشار بسیار بالا تقریباً 200 بار به محفظه سیلندر تزریق میشود.

این فشار بالا از  جهت زمان مناسب ورود گاز به موتور دیزل ژنراتور دوگانه سوز ضرورت دارد :

1-زمانی که پیستون در مرحله تراکم است.

2- زمانی که گازوئیل برای ایجاد احتراق اولیه به داخل سیلندر دیزل ژنراتور دوگانه سوز اسپری شده است.

از این روش در دوگانه سوز کردن موتور ژنراتورهای بزرگ، دیزل ژنراتور دوگانه سوز نیروگاهی و دیزل ژنراتور دوگانه سوز دائم کار استفاده میشود.