کمپرسور اسکرو با کوپل تسمه ای

طراحی منحصر به فرد جهت حداکثر جدایش روغن از هوا در 4 مرحله

فیلتر دو مرحله ای هوای مکش

کنترل هوشمند قابل برنامه ریزی دارای CPU

طراحی مدرن با تکنولوژی شرکت های معتبر اروپایی

صدا و لرزش بسیار کم با دور پایین واحد هواساز

استفاده از سمینارهای تخصصی این شرکت به صورت رایگان

آموزش و راه اندازی رایگان