گروه تولیدی و صنعتی اطلس کارا با هدف ارایه راه حل های جامع جهت انواع برند توربین افتخار دارد تا شرح کوچکی از توانمندی های خود در این زمینه را به اعلام دارد :


• ساخت کامل روتور توربين های گازی و بخار

• اورهال و تعميرات اساسي انواع توربين هاي گازي و بخار


• ساخت انواع ديسک، پره و شفت های ناحيه سرد و داغ توربينی


• طراحی و ساخت روتورهای کمپرسورهای سانتريفیوژ


• آنالیزهای حرارتی، استاتیکی و داینامیکی و ترمودینامیکی


• رتروفیت و نوسازی توربین ها و سیستم های کنترلی و PLC


• طراحی، ساخت، تامین و نصب سامانه های همزمان تولید برق و حرارت (CHP) با پایه توربین گازی


• طراحي، مهندسي و مشاوره و آموزش های تخصصی ماشین آلات دوار


• خدمات بالانس و کنترل ارتعاشاتهمچنین قطعات قابل تامین شامل و نه محدود به موارد زیر می باشد :

Hot Gas Path/Combustion/Major Parts

  Fuel Nozzles

  Combustion Liners/Baskets

  Cross Fire Tubes & Retainers

  Flow Sleeves

  Transition Pieces

  Turbine Buckets/Blades

  Turbine Nozzles

  Shroud Blocks

  Inlet Guide Vanes

  Compressor Blades

Turbine Hardware/Consumable Parts/Tool Kits

  Turbine Specific Tool Kits

  Turbine Bucket/Blade Hardware Kits

  Transition Piece Hardware Kits

  Cross Fire Tube Hardware Kits

  Inlet Guide Vane Hardware Kits

  Coupling Bolts

  Casing Bolts

  Bolting

  Doweling

  Gaskets

  Seals

  Lock Plates

Turbine Fuel Delivery Systems

   Fuel Nozzles - Gas Only, Liquid Only, Dual Fuel,

           Water/Steam Injection                    

  Gas Control/Throttle Valves & Parts Kits

  Liquid Bypass/Throttle Valves & Parts Kits

  Fuel Forwarding Pumps

  Y Strainers

  Fuel Filters

  Flow Dividers

  Check Valves

  Flexible Pig Tails

Turbine Auxiliary Systems

  Accessory Gears & Parts

  Load Gears & Parts

  AA Compressors

  Liquid Fuel Pumps

  Lube Oil Pumps

  Hydraulic Oil Pumps

 Bearings

  Oil Deflectors & Seals

  Heat Exchangers

 Pressure Regulating Valves

  Pressure Relief Valves

  Pump/Fan Motors

  Air Inlet Filters

  Oil Filters - Lube Oil, Hydraulic Oil & Control Oil

Turbine Electrical & Instrumentation Systems

  Pressure Switches, Transmitters & Gauges

  Temperature Switches, Transmitters & Gauges

  Flame Detectors

  Vibration Sensors

  Thermocouples - Exhaust, Wheel space, Disc   Cavity, Blade Path & Bearing Drain

  Ignition Transformers

  Igniters/Spark Plugs

  Ignition/Spark Plug Cables

  Pump/Fan Motors

  High Temperature Cabling - On Base

  Solenoids, Solenoid Valves

 

Control & Protection Systems  

  Control System Spares - Control Cards, Power     Supplies

  HMI System Replacements

  Excitation System Spares

  Generator Protection Relays

  Current Transformers

  Potential Transformers

  Motor Control Center Parts

همچنین برخی از برندهای قابل تامین به شرح زیر می باشد :


 • Gas turbines and parts manufactured by P & W Pratt & Whitney
 • Gas turbine JT8D (all versions
 • Gas turbine JT9D all versions
 • Gas turbine PW2000
 • Gas turbine PW4000
 • Gas turbines and spare parts manufactured by IAE (International Aero Engines
 • Gas turbine V2500 (A1
 • Gas turbine V2500 (A5
 • Gas turbine V2500 (D5
 • Gas turbines and spare parts manufactured by CFMI (CFM International
 • Gas turbine CFM56-2 (all versions
 • Gas turbine CFM56-3 (all versions
 • Gas turbine CFM56-5 (all versions
 • Gas turbine CFM56-7
 • Gas turbines and spare parts manufactured by Rolls-Royce
 • Gas turbine RB211-22B
 • Gas turbine RB211-524 (all versions
 • Gas turbine RB211-535 (all versions
 • Gas turbines and spare parts manufactured by SOLAR TURBINES
 • Gas Turbine MARS
 • Gas turbine MERCURY
 • Gas turbine TAURUS
 • Gas turbine TITAN
ST.4 Turbine Ring Detail
Valve Covers
Front Hollow Shaft