با توجه به شبکه گسترده بازرگانی شرکت اطلس کارا و دفاتر اروپا و خاورمیانه ، شما می توانید خرید دستگاه ها و قطعات مورد نیاز  خود را به ما بسپارید .

همچنین اگر در فکر صادرات محصولات خود هستید ، باور داریم بهترین گزینه شما انتخاب گروه صنعتی اطلس کارا می باشد.


برخی از خدمات ما در بخش بازرگانی عبارتند از :

  •    خرید و واردات تمامی تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع
  •     کمک به صادرات محصولات شما با نگرش تغییرات مورد نیاز مدارک  درشرایط تحریم
  •     غرفه عرضه محصولات در نمایشگاه  کشورعمان