مخازن هوای فشرده  و سرج تانک

قابلیت طراحی براساس استاندارد Asme Sec VIII
همراه با تجهیزات جانبی : تخلیه اتوماتیک، سوپاپ اطمینان، فشار سنج، شیرگازی
طراحی در فشارهای 8Bar ، 10Bar ، 13Bar  ، 40Bar ، 60Bar ، 200Bar 
تست هیدرواستاتیک تا 1/5 برابر فشار طراحی 
انواع تست های PT ، UT و RT بنا به درخواست 
اپوکسی داخلی تا ضخامت 90mic 
رنگ سطح خارجی تا ضخامت 90MIC ALKYID 
طراحی پایه های مقاوم جهت حداکثر پایداری 
رنگ مخازن قابل تغییر بنا به درخواست 
قابلیت نصب انواع تخلیه اتوماتیک (زمانی، با شناور، با سنسور)
قابلیت طراحی و ارائه مخازن سرج (Surg tank)
مراحل ساخت در هر مرحله قابل بازدید است.