شرکت Hanwha power system در سال 1977 تاسیس و کار خود را با تعمیر موتورهای هواپیما آغاز کرد . سرعت پیشرفت این شرکت بی نظیر بود و توانست تا سال 2007 حدود 5000 توربین گاز و 1000 کمپرسور سانتریفیوژ را تحویل نماید . شرکت Hanwha power system در سال 2010 تمامس سهام شرکت Samsung techwin را خریداری نمود و در سال 2015 نام خود را به Hanwha techwin تغییر داد

جهت دانلود کاتالوگ کمپرسورهای سانتریفیوژ شرکت Hanwha techwin کلیک کنید