گروه مهندسی بوش رکسروت با مرکزیت Lohr am Main آلمان حاصل ادغام شرکت Mannesmann Rexroth AG و واحد تکنولوژی اتوماسیون Robert Bosch GmbH می باشد .
تاریخچه شرکت بوش رکسروت به سال 1795 در حالی که خانواده رکسروت به تأسیس یک کارگاه فورج آهن همت گماشتند برمیگردد.
گروه اطلس کارا از تامین کنندگان اصلی محصولات Rexroth در ایران می باشد .

از محصولات قابل ارایه شرکت Rexroth به موارد زیر می توان اشاره کرد :

  • Pump and Motor
  • Check Valves
  • Directional Valves
  • Pressure Control Valves
  • Flow Control Valves
  • Proportional Valves


جهت دریافت کاتالوگ محصولات Rexroth کلیک کنید