شرکت هسکل Haskel آمریکا در زمینه ساخت تجهیزات با نیروی هیدرولیک و پنوماتیک فعالیت دارد . بوستر های گاز ، آمپلی فایر های هوای فشرده و پمپ از جمله محصولات این شرکت می باشد

Liquid pump
Gas boosters 
Air pressure amplifiers
  High-pressure valves
System components

دانلود کاتالوگ بوستر های گاز شرکت Haskel

دانلودکاتالوگ  آمپلی فایرهای هوا شرکت Haskel

دانلود کاتالوگ پمپ های شرکت Haskel