کمپرسورهای اسکرو با تزریق روغن OIL INJECT ساخت شرکت انگر سولرند Ingersollrand

قابلیت طراحی جهت دماهای بالا تا دمای محیط 56 درجه

در مدل های آب خنک و هوا خنک

در سری های مختلف R Series , M Series , SSR Series