کمپرسور های رفت و برگشتی (پیستونی ) شرکت هرتز آلمان که در ترکیه مونتاژ می شود در انواع ، تک مرحله ، 2 مرحله و 3 مرحله ساخته می شود