کمپرسورهای پیستونی و بوستر ساخت اطلس کمپرسور کارا


صدا و لرزش بسیار کم 
طراحی منحصر به فرد
 راندمان بالا 
دور چرخشی بسیار پایین 
مبدل حرارتی بزرگ جهت دمای پایین هوای خروجی 
قابل طراحی جهت استفاده در کشتی 
طراحی جهت کارکرد مداوم 
سیلندرها مجهز به فینهای عمیق جهت حداکثر تبادل گرمایی 
مبدل حرارت نهایی به صورت هوا خشک 
سوپاپ اطمینان در مراحل میانی 
طراحی جهت امنیت بالا